Megbízás - nyomtatványok letöltése

Az írásmintákon grafológiai elemzést elvégezni etikai és jogi okok miatt csakis az író személy írásos hozzájárulásával lehet.
(14 éven aluli gyermek esetében a gondviselő, 14-18 éves korúak esetében az író személy és a gondviselő együttes engedélye szükséges. Elhunytak esetében az örökösök adhatnak engedélyt.)

A 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó cikkei

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1.§ (1) E törvény célja annak biztosítása, hogy –ha a törvényben meghatározott jogszabály kivételt nem tesz- a személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse.

2.§ E törvény alkalmazása során
1. személyes adat: Meghatározott természetes személlyel ( a továbbiakban érintett ) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható
2. különleges adat:
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok

3.§ (2) Különleges adat akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul

Mivel a grafológiai elemzés során különleges adat keletkezik, a fenti törvényi rendelkezések teszik szükségessé az írásos hozzájárulást.

Amennyiben az elemzést nem a vizsgált személy kívánja átvenni annak elkészülte után, (pl. kórházi ápolás, tartós távollét, stb) akkor arról szintén írásban kell rendelkezni, egyébként az elemzés át nem adható.

10.§ (2) Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

A fenti okok miatt nem áll módomban az elemzést elvégezni, illetve az elkészült elemzést átadni, ha nincs meg a szükséges írásos hozzájárulás. Ettől eltérni a (szintén ebben a törvényben meghatározott okból és módon) csak igazságügyi szakvélemény esetén lehetséges.


 Kérem, hogy a megfelelő nyomtatványt töltse le, és kitöltve csatolja az elemzésre szánt írásminta mellé!

Hozzájárulás elemzés elvégzéséhez

Általános adatlap. Tartalmazza az elemzéshez szükséges adatokat, engedélyt az elemzés elvégzéséhez, valamint annak rögzítése, hogy az elemzést milyen módon fogja átvenni.

Hozzájárulás publikáláshoz

Amennyiben az elkészült és átvett elemzés publikálásához hozzájárul, ezen a nyomtatványon rögzítheti azt írásos formában. Engedélyezhet publikálást névvel, vagy név említése nélkül, nyilvános helyen ( internet ) vagy csak szakmai folyóiratokban.

Hozzájárulás kiskorú írásának elemzéséhez

14 évnél fiatalabb személy grafológiai elemzéséhez a szülőnek, gondviselőnek kell engedélyt adni. Az elemzéshez szükséges adatokat tartalmazza, az elkészült elemzés átvételének módját, valamint a szülői hozzájárulást.

Hozzájárulás fiatalkorú írásának elemzéséhez

14 és 18 év között mind az érintett, mind pedig a gondviselője együttes engedélye szükséges. Ezen a nyomtatványon az elemzendő fiatalkorú adatai és mindkettejük hozzájárulása található meg.

Elérhetőség

Cselényi Zoltán
okleveles grafológus
2400 Dunaújváros
Liszt Ferenc kert 5 fsz 1
grafologia@csezosoft.hu
06-20 33-59-604

Minden megkeresésre válaszolok